Pranë nesh mund të lini iPhone-in e vjetër dhe të merrni të ri-un! 
*E vlefshme vetëm për modelet iPhone 8/8Plus/X/X Max/Xs/Xs Max