Shikoni videon!

Hapat qe duhet te ndiqni!

1.Zgjidh produktet duke i shtuar ato në SHPORTË.

2.Kliko në krye të faqes djathtas tek SHPORTË për të finalizuar blerjen.

3.Në fund të faqes sipër butonit ARKËTO ndodhen KUSHTET E PËRDORIMIT  dhe garancia, lexoji ato dhe pranoi nëse jeni dakord të kaloni në hapin e rradhës. 

4.Shfaqet faqja ADRESA ku ju do të  plotësoni të dhënat tuaja. 

Prisni mbërritjen e produktit në adresën tuaj.